Regulamin

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016.informujemy,iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych(dalej: Administrator) jest: PPHU SERVICEBOXX Ewa Wąsowska 85-435 Bydgoszcz ul Węgorzowa 3, NIP:556-159-77-71, który jest właścicielem sklepu internetowego: miaudesign.pl.
  2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres 85-435 Bydgoszcz ul. Węgorzowa 3
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach : oferowania produktów i usług będących przedmiotem działalności firmy, zawierania umów o współpracy, produkcji i dostarczania zamówionego towaru, prowadzenia rozliczeń i obsługi posprzedażowej(reklamacje)
  4. Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowanych przez Administratora (art.6 ust.1 lit RODO) tj: zawarcie, realizacja i rozliczenie zawartej umowy, ewentualne dochodzenie roszczeń, marketing własnych produktów i usług.
  5. Państwa dane osobowe ujawniane mogą być na mocy przepisów prawa, za Państwa zgodą, lub na podstawie zawartych umów, podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą świadczącym dla firmy PPHU SERVICEBOXX Ewa Wąsowska obsługę informatyczną, obsługę prawną, usługi ubezpieczeniowe, transportowe, windykacyjne, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, usługi pośrednictwa w sprzedaży;
  6. Państwa dane będą przetwarzane przez cały okres trwania umowy, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane i przechowywane przez 10 lat zgodnie z z przepisami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego odnośnie dochodzenia roszczeń.
  7. Przysługują Państwu prawa do: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia Państwa danych osobowych . Z powyższych praw można skorzystać składając wniosek pocztą tradycyjną na adres; PPHU SERVICEBOXX Ewa Wasowska 85-435 Bydgoszcz ul. Węgorzowa 3.
  8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  9. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przygotowania ofert oraz realizacji zawartych umów.